Hỗ Trợ

HD rút tiền về tài khoản ngân hàng

VCI MOBILE S
VCI MOBILE
V-WEB
V-PRO

Chức năng này cho phép nhà đầu tư (NĐT) rút tiền từ tài khoản chứng khoán của mình ra tài khoản ngân hàng đã đăng ký trước với VCSC. NĐT có quyền đăng ký bất kỳ tài khoản ngân hàng nào ở Việt Nam để rút chuyển tiền khi cần miễn là tài khoản đó cùng là chính chủ với tài khoản chứng khoán. (Tham khảo thêm thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng chuyển khoản tại đây) 

Việc NĐT có mong muốn chuyển tiền từ tài khoản tên mình sang tài khoản khác tên phải được thực hiện đăng ký tại văn phòng VCSC. 

Sau đây là hướng dẫn nhà đầu tư tự thực hiện việc rút chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra tài khoản ngân hàng:

Bước 1: Chọn tab “Rút tiền

Chọn “”, sau đó chọn “Cơ sở”“Tài khoản”“Dịch vụ TK” → Chọn tab “Rút tiền”Bước 2: Chọn tài khoản chứng khoán cần rút tiền

  • Chọn tài khoản chứng khoán cần rút tiền, sau đó chọn tab “Yêu cầu”. 
  • chọn “Tài khoản ngân hàng mong muốn”, tài khoản này là tài khoản mà NĐT đã có đăng ký trước đó với VCSC. 
  • Nhập số tiền cần rút, sau đó chọn “Rút tiền” phía dưới màn hình.Bước 3: Xác nhận rút tiền

Kiểm tra lại toàn bộ thông tin trước khi bấm "Xác nhận". Nếu thông tin sai hoặc người dùng không muốn rút tiền nữa, thì chọn "Hủy"


Bước 4: Nhận kết quả rút tiền

Nếu màn hình người dùng hiện thị "Thông báo rút tiền" như hình phía dưới, chứng tỏ người dùng đã gửi thành công yêu cầu rút tiền cho công ty chứng khoán. Trong trường hợp ngược lại, lỗi rút tiền không thành công sẽ được hiển thị ở bảng thông báo tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp muốn hủy yêu cầu rút tiền

Rút tiền trực tuyến phải được duyệt bởi công ty chứng khoán. Trong thời gian chờ yêu cầu rút tiền được duyệt, người dùng có thể hủy lệnh rút tiền vừa thực hiện bằng cách:

Chọn tab “Lịch sử” giao dịch tra cứu vừa được thực hiện đang ở trạng thái "Chờ" được duyệt, sau đó chọn giao dịch muốn hủy, và chọn “Hủy yêu cầu”. Sau đó, chọn “Xác nhận” để gửi yêu cầu hủy rút tiền đến công ty chứng khoán. Ngược lại chọn "Hủy" nếu người dùng vẫn muốn rút tiền.