Hỗ Trợ

Hướng dẫn giao dịch chứng khoán phái sinh

VCI MOBILE

Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở.

Hiện tại, ở thị trường chứng khoán Việt Nam, Hợp đồng tương lai (HĐTL) là sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên được niêm yết và giao dịch trên thị trường, cụ thể là Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu VN30.

Mỗi hợp đồng tương lai (HĐTL) có một mã giao dịch riêng tương tự như cổ phiếu, được quy ước theo quy tắc nhất định bao gồm các thông tin:

[Tên tài sản cơ sở][F][Thời gian đáo hạn]

Ví dụ: HĐTL có mã VN30F2109. Trong đó: “VN30” là chỉ số VN30, F là hợp đồng tương lai, “21” là năm đáo hạn của hợp đồng (2021) và “09” là tháng đáo hạn của hợp đồng.

HĐTL chỉ số VN30 giao dịch với 4 mã tương ứng 4 tháng đáo hạn : Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, 2 tháng cuối 2 quý gần nhất.

Sau đây là hướng dẫn giao dịch mua bán chứng khoán Phái sinh trên app VCI Mobile1. Mở vị thế Mua/Bán (Long/short) chứng khoán phái sinh

Để vào màn hình giao dịch chứng khoán phái sinh, Nhà đầu tư cần thực hiện thay đổi tiểu khoản trên tài khoản chứng khoán. Tiểu khoản tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh có đuôi -80 (Như hình minh họa)

Bước 1: Mở tiểu khoản -80 

 Bước 2: Chọn Đặt lệnh để thực hiện việc Mua/Bán chứng khoán phái sinh


Bước 3: Đặt lệnh mua bán hợp đồng phái sinh

Cơ bản các bước đặt lệnh cũng giống như đặt lệnh mua bán chứng khoán cơ sở (Tham khảo thêm tại đây)

Tìm hợp đồng phái sinh cần mua bán, chọn biểu tượng ""
Một danh sách các Hợp đồng phái sinh cho nhà đầu tư chọn


Sau khi chọn Hợp đồng phái sinh cần Mua/Bán, nhà đầu tư thực hiện việc điền các thông tin như đặt lệnh mua bán chứng khoán cơ sở.
Cuối cùng, sau khi chọn nút Mua/Bán, hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận lệnh. Nếu chọn "Xác nhận" lệnh sẽ được gửi đi, chọn "Hủy" khi thay đổi ý định.2.  Thông tin tài khoản phái sinh

Khách hàng có thể tra cứu chi tiết các thông tin về tiền và chứng khoán đã ký quỹ và chưa ký quỹ của tài khoản phái sinh tại tiểu khoản 803. Số dư hàng ngày

Khách hàng có thể tra cứu lịch sự số dư tiền và hợp đồng phái sinh bằng cách truy cập “Tùy chọn khác”-  “Phái Sinh” - "Số dư hàng ngày"4. Kiểm tra vị thế nắm giữ hiện tại

Khách hàng có thể tra cứu thông tin các vị thế mở trong ngày bằng cách truy cập mục “Tùy chọn khác” - “Vị thế mở hôm nay”5. Nộp ký quỹ

Khách hàng có thể tiến hành nộp tiền ký quỹ phái sinh bằng cách truy cập “Tùy chọn khác” - chọn “Nộp kí quỹ”

 Các bước thực hiện nộp tiền ký quỹ:
  • Bước 1: Chon mục “Tài khoản” muốn nộp ký quỹ
  • Bước 2: Nhập “Số tiền” muốn nộp ký quỹ
  • Bước 3: Nhập “ Ghi chú”
  • Bước 4: Nhấn “ Nộp”  để hoàn tất giao dịch
Giao dịch vừa tạo sẽ được hiển thị ở phần “Lịch sử giao dịch”. Khách hàng có thể theo dõi trạng thái giao dịch cũng như xem lại lịch sử các giao dịch trước đó6. Rút tiền ký quỹ

Khách hàng có thể tiến hành rút ký quỹ phái sinh bằng cách truy cập “Tùy chọn khác” - chọn “Rút kí quỹ”

Các bước thực hiện rút tiền ký quỹ:
  • Bước 1: Chon mục “Tài khoản” muốn rút ký quỹ
  • Bước 2: Nhập số tiền rút hoặc nhấp vào số tiền hiển thị ở mục “Số tiền có thể chuyển”, hệ thống sẽ sao chép số tiền xuống phần “Số tiền”
  • Bước 3: Nhập “ Ghi chú”
  • Bước 4: Nhấn “ Rút”  để hoàn tất giao dịch
Giao dịch vừa tạo sẽ được hiển thị ở phần “Lịch sử giao dịch”. Khách hàng có thể theo dõi trạng thái giao dịch cũng như xem lại lịch sử các giao dịch trước đó7. Rút tiền từ tài khoản phái sinh về tài khoản ngân hàng

Các bước tiến hành rút tiền trên tài khoản phái sinh gần giống như rút tiền ra ngân hàng trên tài khoản chứng khoán cơ sở :
Giao dịch vừa tạo sẽ được hiển thị ở phầ  “Lịch sử giao dịch”. Khách hàng có thể theo dõi trạng thái giao dịch cũng như xem lại lịch sử các giao dịch trước đó. Với các giao dịch rút tiền vừa thực hiệnn có trạng thái “Đang xử lý”, Khách hàng có thể  nhấn vào  “Hủy” để hủy yêu cầu rút tiền.