Hỗ Trợ

Hướng dẫn đặt lệnh trước

VCI MOBILE
VCI MOBILE S
V-WEB

Chức năng "Lệnh đặt trước" cho phép nhà đầu tư đặt lệnh mua/bán ngoài giờ giao dịch của phiên giao dịch gần nhất.

Khoảng thời gian mà khách hàng có thể vào lệnh mua/ bán trước là: từ 4h chiều ngày hôm trước đến trước 8h55 sáng ngày hôm sau.

Ví dụ: Nhà đầu tư muốn vào lệnh mua/bán cho ngày30/06/2021 thì có thể tiến hành  đặt lệnh từ 4 giờ chiều ngày 29/6/2021đến trước 8 giờ 55 phút sáng ngày 30/06/2021

Hoặc trong phiên giao dịch chưa đến giờ lệnh ATC, nhưng nhà đầu tư muốn vào sớm lệnh cho phiên ATC thì cũng dùng "Lệnh đặt trước". Chỉ áp dụng cho sàn HSX và HNX.

Sau đây là hướng dẫn thực hiện "Lệnh Đặt Trước"

Bước 1: Tại màn hình đặt lệnh (Cách vào màn hình đặt lệnh), thay vì chọn lệnh thường thì NĐT chọn tab "Lệnh đặt trước" 


Bước 2: Như việc đặt "lệnh thường", NĐT điền các thông tin đặt lệnh gồm: mã chứng khoán, chọn tài khoản (-00 tk dùng tiền mặt; -01 cho tài khoản margin), lệnh "Mua/Bán", loại lệnh (LO/ATO/ATC),khối lượng, giá và cuối cùng là chọn nút "Mua"/"Bán".


Bước 3: Hệ thống cần NĐT xác nhận lệnh đặt lần cuối trước khi gửi lệnh lên hệ thống chờ của VCSC. Chọn "Xác nhận" để gửi lệnh, chọn "Hủy" để thay đổi quyết định.


Hủy lệnh đặt trước

Cách thức hủy lệnh đặt trước cũng giống như cách hủy lệnh thường, NĐT tham khảo tại đây