Hỗ Trợ

Hướng dẫn đăng nhập phần mềm giao dịch

VCI MOBILE
VCI MOBILE S
V-WEB
V-PRO

Khi nhà đầu tư (NĐT) hoàn tất việc mở tài khoản chứng khoán với VCSC, thì sẽ được cung cấp các thông tin sau qua tin nhắn SMS và Email, bao gồm:

 1. Tên đăng nhập
 2. Mật khẩu đăng nhập giao dịch
 3. Thẻ OTP (File đính kèm trong email)

** Lưu ý: Cách đăng nhập vào VCI MOBILE / VCI MOBILE S / V-WEB / V-PRO là như nhau

Sau đây là hướng dẫn cách đăng nhập phần mềm trên "VCI MOBILE" bằng cách dùng mật khẩu

Bước 1: Mở ứng dụng "VCI MOBILE" trên thiết bị di động.

 

Bước 2: Nhập thông tin Tài khoản để đăng nhập

 1. Tên đăng nhập: là đầy đủ số tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT (Ví dụ: 068C123456)
 2. Mật khẩu: Nhập mật khẩu để đăng nhập (nếu lần đầu là do VCSC cấp).
 3. NĐT có thể để Nhớ ID đăng nhập cho lần đăng nhập sau.
 4. Nếu NĐT chưa có tài khoản chứng khoán cũng có thể thực hiện mở tài khoản chứng khoán tại đây, bằng cách chọn vào "Mở tài khoản"
 5. NĐT có thể thay đổi Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Việt trên ứng dụng VCI Mobile
 6. Nhấn “Đăng nhập” để đăng nhập vào bước tiếp theo.


Bước 3: Hệ thống xác nhận thông tin và yêu cầu nhập OTP


Bước 4: Nhập mã OTP 

NĐT sau khi mở tài khoản chứng khoán thành công sẽ nhận được thẻ OTP qua email đã đăng ký. Ở lần đầu tiên đăng nhập VCI Mobile, NĐT sẽ cần sử dụng thẻ này. Trong những lần đăng nhập tiếp theo, VCSC sẽ gửi tin nhắn thông báo mã OTP đến điện thoại cho NĐT.

** Lưu ý: NĐT vẫn nên lưu lại file này để có thể sử dụng khi cần sau này.

 • Hướng dẫn dùng thẻ OTP : Tìm trên thẻ OTP ô số tương ứng với số được hiển thị trên VCI Mobile. Nhập 4 số tương ứng trên thẻ OTP vào VCI Mobile.

 • Nhấn “Xác nhận” để đăng nhập vào ứng dụng.

** Lưu ý: Trong trường hợp NĐT chỉ muốn đăng nhập vào ứng dụng để xem thông tin thị trường mà không cần đặt lệnh thì nhấn “Chỉ xem” để đăng nhập vào ứng dụng mà không cần nhập OTP.