Hỗ Trợ

Hướng dẫn rút tiền từ TK chứng khoán

Để rút tiền từ tài khoản chứng khoán, nhà đầu tư có thể thực hiện các cách sau: 

1- Rút trực tiếp tại quầy giao dịch VCSC: 

Nhà đầu tư có thể đến trực tiếp Chi nhánh hoặc Phòng giao dịch của VCSC để thực hiện lệnh rút tiền.

Ưu điểm: 

  • Nhà đầu tư có thể thực hiện rút tiền mặt hoặc chuyển khoản đi bất kỳ tài khoản nào của bất kỳ ngân hàng nào.

Nhược điểm:

  • Phải trực tiếp đến quày giao dịch.2- Rút tiền qua phần mềm giao dịch trực tuyến: 

Để thực hiện việc rút tiền online qua phần mềm giao dịch nhà đầu tư thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản rút tiền

Khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư có thể đăng ký tối đa 2 tài khoản rút tiền của mình và có thể thay đổi hoặc bổ sung tài khoản ngân hàng khi cần bằng cách điền vào mẫu đăng ký "Tài khoản Ngân hàng nhận chuyển khoản" (Tải mẫu đăng ký: TKNH 2021.pdf).

Bước 2: Thực hiện lệnh rút tiền

Nhà đầu tư có thể yêu cầu nhân viên môi giới hỗ trợ tài khoản khi cần rút tiền ra tài khoản đăng ký trước.

Hoặc nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh rút qua App / Web giao dịch (Tham khảo hướng dẫn rút tiền tại đây)

Ưu điểm: 

  • Nhà đầu tư có thể rút tiền bất kỳ đâu khi cần mà không cần trực tiếp đến VCSC

Nhược điểm:

  • Chỉ được rút chuyển tiền ra tài khoản đăng ký trước.