Hỗ Trợ

Giao dịch ký quỹ (margin) như thế nào?

1. Dịch vụ giao dịch ký quỹ (margin) là gì?

Cho vay giao dịch ký quỹ là việc VCSC thu xếp nguồn vốn để thanh toán hộ cho khách hàng theo thỏa thuận ký kết hai bên tại Hợp đồng mở tài khoản Giao dịch ký quỹ, khi số tiền mua chứng khoán trên tài khoản của khách hàng vượt quá số tiền có trên tài khoản.

2. Khi nào phải trả khoản vay Margin?

Thời hạn một khoản vay là 60 ngày. Khách hàng được gia hạn khoản vay margin 1 lần bằng cách chỉ cần trả lãi vay tại ngày đến hạn. Đến hạn vay không thể gia hạn tiếp tục thì khách hàng sẽ trả hết cả khoản vay góc và lãi phát sinh.

Lưu ý: Khách hàng nên trả đúng hạn khi khoản vay tới hạn, nếu trễ hạn, khoản vay trễ hạn sẽ chịu lãi suất phạt 150% lãi suất thông thường. 

3. Khách hàng muốn giao dịch ký quỹ thì làm thế nào?

Bước 1:Hợp đồng mở tài khoản Giao dịch ký quỹ .

Bước 2: Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán của khách hàng tại VCSC (tài khoản ký quỹ của khách hàng được phân biệt bằng tiểu khoản -01 được thêm sau số tài khoản chứng khoán của khách hàng)

4. Trả khoản vay Margin trước hạn có được không và thủ tục như thế nào?

Khách hàng được phép thanh toán vay trước hạn và không bị phạt. Để thanh toán, Khách hàng có thể:

  • Nộp tiền thêm vào tài khoản ký quỹ 
  • Bán chứng khoán mà mình đang sở hữu

Tiền nộp hoặc tiền bán về vào tài khoản sẽ được hệ thống thu nợ tự động mà không cần khách hàng ký thêm loại giấy tờ nào.

5. Lãi suất vay margin: (thay đổi tùy chính sách của VCSC)

Powered by Froala Editor