Hỗ Trợ

Đối tượng nào sử dụng chứng khoán phái sinh?

Tiêu chí so sánhPhòng ngừa rủi ro (Hedgers)Đầu cơ (Speculators)Hạn chế chênh lệch giá (Arbitrageurs)
Mục đíchPhòng ngừa rủi ro biến động giá
 • Đặt cược vào sự biến động trong tương lai theo hướng ngược với hedger
 • Gia tăng lợi nhuận nhờ đòn bẩy tài chính
 • Tận dụng sự định giá sai lệch của thị trường
 • Tìm kiếm lợi nhuận phi rủi ro
Khẩu vị rủi roNgại rủi roChấp nhận rủi ro cao 
Đối tượng tham gia
 • Tổ chức tài chính
 • Tổ chức phi tài chính
 • Nhà đầu tư
 • Chính phủ
 • Tổ chức
 • Cá nhân
Thường là tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh trên thị trường CKPS
Vị thếTài sản cơ sở và chứng khoán phái sinh (đồng thời)Chứng khoán phái sinh
 • Đồng thời mua và bán cùng một công cụ trên hai thị trường khác nhau
 • Đồng thời mua và bán trên thị trường giao ngay và thị trường CKPS