Hỗ Trợ

Đổi mật khẩu đăng nhập như thế nào?

Nhà đầu tư khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán với VCSC sẽ được cung cấp tài khoản giao dịch online trên nhiều nền tảng thiết bị mà nhà đầu tư có thể tự mình thay đổi mật khẩu trên đó bất cứ lúc nào.

Việc thay đổi mật khẩu trên VCI Mobile cũng đồng nghĩa với việc thay đổi mật khẩu trên VCI Mobile S / V-Web / V-Pro và ngược lại. 

Chức năng này cho phép NĐT thay đổi mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản. Sau khi thay đổi mật khẩu, ứng dụng sẽ lập tức khởi động lại.

** Qui tắc: 

  • Mật khẩu có độ dài từ 6-8 ký tự, 
  • Có ít nhất 1 ký tự là số (0,1,2,3.....)
  • Có ít nhất 1 ký tự là chử (a,b,c....)
  • Tất cả viết thường, không có ký tự đặc biệt

Tham khảo cách thay đổi Mật khẩu tại đây