MÔI GIỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Top 3 nhà môi giới hàng đầu trên HOSE

Item Thumbnail
Xem

BIỂU PHÍ

Item Thumbnail
Xem

DANH MỤC GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Item Thumbnail
Xem

BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN

Item Thumbnail
Xem

MỞ TÀI KHOẢN

Item Thumbnail
Xem

HƯỚNG DẪN

Item Thumbnail
Xem

QUỸ MỞ

Item Thumbnail
Xem

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Item Thumbnail
Xem

BÁO CÁO PHÂN TÍCH

Item Thumbnail

MÔI GIỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

Item Thumbnail

icon5.png Đề cử bởi khách hàng

 • Ông Michel Tosto - Best Salesperson
 • Đứng thứ 2 Dịch vụ khách hàng tốt nhất
 • Đứng thứ 2 Dịch vụ tiếp xúc doanh nghiệp tốt nhất 

Cung cấp đa dạng dịch vụ

 • Môi giới cổ phiếu và trái phiếu
 • Giao dịch lô lớn
 • Tư vấn đầu tư và thoái vốn
 • Lưu ký
 • Định giá OTC, định giá trái phiếu
 • Tiếp xúc doanh nghiệp
 • Hỗ trợ DMA, STP & FIX

Dịch vụ tiếp xúc doanh nghiệp hiệu quả nhất

 • Đơn vị tổ chức hội nghị nhà đầu tư thường niên uy tín nhất Vietnam Access Day (VAD)
 • Trung gian kết nối các doanh nghiệp hàng đầu trong nước với nhà đầu tư quốc tế
 • Các chuyến thăm doanh nghiệp được định kì tổ chức thường xuyên hoặc khi có sự kiện đặc biệt

Đặt lệnh linh hoạt

 • Giao dịch qua EMSX & FIX trên Bloomberg
 • Truy cập DMA và STP
 • Giao dịch trực tuyến thông qua V-Pro, V-Web V-Mobile - Phần mềm đặt lệnh nhanh và tiện lợi hàng đầu tại Việt Nam.

Báo cáo phân tích độc lập

 • Phản ứng nhanh nhạy với biến động thị trường
 • Bao quát hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu, chiếm 70% vốn hóa thị trường
 • Nhận định của VCSC thường xuyên được trích dẫn trên báo đài làm cơ sở tham vấn ra quyết định đầu tư 

Khám phá Trung tâm Phân tích

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

icon3

Chúng ta đang đi qua giai đoạn mà các ngân hàng đầu tư phải thực sự song hành cùng doanh nghiệp trong việc tư vấn và chủ động cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả nhất phù hợp với sự phát triển của bản thân doanh nghiệp, thậm chí trước cả khi họ nhận ra nhu cầu đó

VCSC là đơn vị tư vấn cho các công ty niêm yết hàng đầu

Item Thumbnail