• Item Thumbnail (+84) 28 3914 3588

 • Item Thumbnail (+84) 24 6262 6999

 • Item Thumbnail info@vcsc.com.vn

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH

Chu trình thực hiện chứng khoán phái sinh

[+]

 

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

I.Cấu trúc pháp lý TTCKPS tại VNII.Một số thuật ngữ viết tắt

 • CCP : Central CounterParty Clearing House (Đối tác thanh toán bù trừ trung tâm)
 • CM: Thành viên bù trừ
 • NCM: Thành viên không bù trừ
 • GCM: Thành viên bù trừ chung
 • DCM: Thành viên bù trừ trực tiếp
 • IM: Mức ký quỹ ban đầu
 • IMd : Ký quỹ thanh toán đáo hạn chuyển giao vật chất
 • MR: Mức ký quỹ yêu cầu
 • SM: Mức ký quỹ song hành
 • TA: Tài khoản lưu ký của NĐT mở tại CTCK
 • TAT : Tài khoản giao dịch CKPS
 • TAM : Tài khoản giao dịch để ký quỹ
 • VM: Ký quỹ biến đổi . Là khoản lãi/lỗ hàng ngày phát sinh do biến đổi giá với tất cả các vị thế (TK non-netted) và vị thế ròng (TK netted) trên TK KH.
 • DSP : Gía thanh toán cuối ngày
 • FSP : Gía thanh toán cuối cùng
 • AI : Là lãi trái phiếu được hưởng chưa được thanh toán tính từ kỳ trả lãi trước đến ngày thanh toán cuối cùng (do SGDCK cung cấp)
 • M: Hệ số nhân
 • CF: Hệ số chuyển đổi (do SGDCK cung cấp).

III.Các tỷ lệ cảnh báo và ngưỡng sử dụng tài sản ký quỹ


 

Khi Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của NĐT :

 • Đạt mức 1,2 : CCP sẽ gửi cảnh báo đến TVBT để thông báo NĐT
 • Đạt mức Limit : CCP sẽ gửi HNX ngừng giao dịch TK và yêu cầu TVBT thông báo NĐT nộp bổ sung tài sản ký quỹ hoặc đóng bớt vị thế

Ví dụ: Ngày 02/06/2017, tại thời điểm 9h, NĐT A giao dịch vị thế mua 20 HNX30F1706 với giá 130, có hsn=1.000, IMrate= 9%. Sau đó, giá giao dịch của sản phẩm biến động như sau:

 • Tại 10h: giá HNX30F1706 là 127
 • Gía thanh toán cuối ngày (DSP) : 140

Nhà đầu tư ký quỹ trước giao dịch là 280.000, ngưỡng sử dụng TSKQ quy định là 100%.

Price IM VM MR=IM+VM Collateral Collateral Usage
130 234.000 0.00 234.000 280.000 83,57%
127 228.600 (60.000) 288.600 280.000 103,07% =>TK  bị ngừng giao dịch(NĐT phải bổ sung ký quỹ/ nộp tiền thanh toán lỗ để đảm bảo tỷ lệ)
140 252.000 200.000 252.000 280.000 90%

 IV. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu( IM) và tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ áp dụng từ ngày 10.08.2017 cho các giao dịch chứng khoán phái sinh tại VCSC như sau:

 •  Tỷ lệ ký quỹ ban đầu sẽ lớn hơn 10% và phải đảm bảo tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ luôn nhỏ hơn 70%. 
 •  Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ từ 80%: VCSC sẽ thông báo ký quỹ bổ sung.
 •  Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ từ 90%: VCSC sẽ đóng vị thế bắt buộc.

STT

Sản phẩm

Mã chứng khoán phái sinh

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (*)

1

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 8/2017

VN30F1708

 

Từ 10%- 15%

 

Nhỏ hơn 70%

2

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 9/2017

VN30F1709

Từ 10%- 15%

Nhỏ hơn 70%

3

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2017

VN30F1712

Từ 10%- 15%

Nhỏ hơn 70%

4

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2018

VN30F1803

Từ 10%- 15%

Nhỏ hơn 70%

(*) Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ= Giá trị ký quỹ yêu cầu/ Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ

 

FAQS

Giao dịch Hợp đồng tương lai ( HĐTL) tôi phải trả các loại phí nào?

Phí giao dịch HDTL bao gồm 3 loại phí:

1.Phí giao dịch của VCSC:

 Phí giao dịch VCSC  5.000 VND/Hợp đồng đóng/ mở/ đáo hạn

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01.06.2019 đến khi có thông báo thay đổi mớ

2.Phí trả cho Sở Giao Dịch Hà Nội (HNX) áp dụng từ 01/04/2020 đến 31/08/2020

 Phí giao dịch  2.700 đồng/ Hợp đồng/ lần giao dịch (không áp dụng cho hợp đồng đáo hạn)

 

3.Phí trả cho Trung Tâm lưu ký (VSD)

 Phí quản lý vị thế  2 550 đồng / Hợp đồng/ ngày
 Phí quản lý tài sản ký quỹ  0.0024% * (Giá trị lũy kế số dư tài khoản ký quỹ / tháng)
 Tối đa : 1.600.000 đồng/ tháng
 Tối thiểu: 320.000 đồng/tháng

 Phí quản lý vị thế : Tính cuối mổi ngày và vẫn tính trên ngày nghỉ.

Ví dụ:

Cuối ngày thứ 6, Nhà đầu tư có 10 vị thế mở, phí quản lý vị thế sẽ thu là:

Phí quản lý vị thế của ngày thứ 6 = 10 * 2,550đ = 25,500đ

Phí quản lý vị thế của ngày thứ 7 = 10* 2,550đ = 25,500đ

Phí quản lý vị thế của ngày chủ nhật = 10 * 2,550đ = 25,500đ

Tổng phí quản lý vị thế phải thu cho ngày thứ 6 = 76,500đ (VCSC sẽ thu trước 9h00 sáng ngày thứ 2 của tuần kế tiếp)

Phí quản lý tài sản ký quỹ

Đầu ngày nộp tiền ký quỹ và cuối ngày rút ký quỹ về, Tài khoản ký quỹ cuối ngày = 0 thì Không bị tính phí quản lý tài sản ký quỹ. 16h00 là hạn cuối trong ngày để Nhà đầu tư rút tiền ký quỹ về. Số tiền chưa được thực hiện rút thành công vẫn bị tính phí quản lý tài sản ký quỹ.

Giao dịch phát sinh lỗ, dù đã đóng hết vị thế, cuối ngày không thể rút toàn bộ tiền trên Tài khoản ký quỹ về thì nhà đầu tư vẫn bị tính phí quản lý tài sản trên số tiền đang ký quỹ không rút được. Tài khoản phái sinh của nhà đầu tư không đủ tiền để thanh toán phí tại thời điểm thu phí VCSC sẽ rút tiền từ

Tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư. Trong trường hợp không thể rút hoặc rút không đủ từ số dư tiền trên Tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư,VCSC sẽ đóng vị thế bắt buộc để thanh toán.

Ngoài ra, trong quá trình giao dịch HDTL, Nhà đầu tư còn phải trả thêm:

 • Phí nộp/rút ký quỹ cho Ngân hàng: 5.500 VNĐ/ lần
 • Thuế thu nhập cá nhân là 0.05%/giá trị giao dịch theo tỷ lệ ký quỹ VSD

Chứng khoán phái sinh (CKPS) là gì

CKPS là một dạng công cụ tài chính, được định giá dựa trên giá trị của một hay nhiều loại tài sản cơ sở. CKPS được thể hiện dưới nhiều kiểu hình thức hợp đồng, trong đó quy định quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia đối với việc thanh toán bằng tiền, chuyển giao tài sản cơ sở tại mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.

Tài sản cơ sở của CKPS được chia làm 02 loại:

 • Tài sản phi tài chính: thực phẩm (ngũ cốc, thịt, cà phê, hồ tiêu, v.v…), kim loại (vàng, bạc, kẽm, v.v…), năng lượng (khí đốt, dầu, v.v…), khác (thời tiết, kết quả bầu cử, v.v…)
 • Tài sản tài chính: cổ phiếu (chỉ số cổ phiếu, cổ phiếu đơn lẻ), trái phiếu (trái phiếu chính phủ, trái phiếu địa phương, trái phiếu doanh nghiệp, chỉ số trái phiếu), Lãi suất (lãi suất liên ngân hàng, lãi suất ngoại tệ), tỷ giá hối đoái ( tỷ giá so với các ngoại tệ mạnh như USD, JPY, EUR, v.v…), và ngay cả trên Chứng khoán phái sinh (CKPS bậc cao, định giá dựa trên các hợp đồng CKPS cơ bản)

Đối tượng nào sử dụng chứng khoán phái sinh?

Tiêu chí so sánh Phòng ngừa rủi ro (Hedgers) Đầu cơ (Speculators) Hạn chế chênh lệch giá (Arbitrageurs)
Mục đích Phòng ngừa rủi ro biến động giá
 • Đặt cược vào sự biến động trong tương lai theo hướng ngược với hedger
 • Gia tăng lợi nhuận nhờ đòn bẩy tài chính
 • Tận dụng sự định giá sai lệch của thị trường
 • Tìm kiếm lợi nhuận phi rủi ro
Khẩu vị rủi ro Ngại rủi ro Chấp nhận rủi ro cao  
Đối tượng tham gia
 • Tổ chức tài chính
 • Tổ chức phi tài chính
 • Nhà đầu tư
 • Chính phủ
 • Tổ chức
 • Cá nhân
Thường là tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh trên thị trường CKPS
Vị thế Tài sản cơ sở và chứng khoán phái sinh (đồng thời) Chứng khoán phái sinh
 • Đồng thời mua và bán cùng một công cụ trên hai thị trường khác nhau
 • Đồng thời mua và bán trên thị trường giao ngay và thị trường CKPS

 

Các dạng hợp đồng cơ bản của CKPS là gì ?

 • Hợp đồng Kỳ hạn (HĐKH): là thỏa thuận giữa bên mua và bên bán về việc chuyển giao một loại tài sản tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước tại ngày thực hiện giao kết hợp đồng
 • Hợp đồng Tương lai (HĐTL): là hình thức hợp đồng kỳ hạn, nhưng các nội dung liên quan tới tài sản cơ sở, phương thức, thời gian giao dịch – bù trừ – thanh toán... đã được cơ quan quản lý “chuẩn hóa” - quy định thống nhất trên mẫu hợp đồng. Hợp đồng tương lai được niêm yết và giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán phái sinh
 • Hợp đồng Quyền chọn (HĐQC): là thỏa thuận tài chính trong đó một bên có quyền yêu cầu thực hiện và bên kia có nghĩa vụ phải mua hoặc bán một lượng tài sản cơ sở theo mức giá đã được xác định trước trên hợp đồng trong một khoảng thời gian hoặc tại một thời điểm nhất định trong tương lai. Hợp đồng quyền chọn có thể giao dịch trên thị trường phi tập trung và cả thị trường tập trung
 • Hợp đồng Hoán đổi (HĐHĐ): là một thỏa thuận tài chính trong đó một bên cam kết hoán đổi dòng tiền của một công cụ tài chính với dòng tiền của công cụ tài chính của bên còn lại trong một khoảng thời gian nhất định

LIÊN HỆ

Tình trạng

Mục đích

Mã Bảo Mật

Chúng tôi mong nhận được ý kiến và câu hỏi của quý nhà đầu tư và sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Vui lòng gửi email đến bộ phận mối giới của VCSC localsales@vcsc.com.vn