Về Chúng Tôi

Đội ngũ lãnh đạo

NGUYỄN THANH PHƯỢNG

NGUYỄN THANH PHƯỢNG

Chủ tịch Hội đồng Quản Trị
TÔ HẢI
Ông

TÔ HẢI

Thành viên HĐQT Sáng lập viên Bản Việt (Viet Capital)
TRẦN QUYẾT THẮNG
Ông

TRẦN QUYẾT THẮNG

Thành viên HĐQT
NGUYỄN LÂN TRUNG ANH
Ông

NGUYỄN LÂN TRUNG ANH

Thành viên HĐQT
NGUYỄN HOÀNG BẢO
Ông

NGUYỄN HOÀNG BẢO

Thành viên HĐQT
LÊ PHẠM NGỌC PHƯƠNG
Ông

LÊ PHẠM NGỌC PHƯƠNG

Thành viên HĐQT