Trung tâm phân tích
Quay lại

VPK - KHÔNG KHUYẾN NGHỊ - Chi phí đầu vào thấp làm tăng lợi nhuận - Thăm DN

Chúng tôi vừa đi thăm VPK, một công ty có giá trị vốn hóa thị trường thấp (5 triệu USD), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các thùng carton, chai dầu ăn bằng nhựa, giấy và chất dẻo nguyên liệu cho ngành bao bì. Thùng carton là sản phẩm chính của công ty, chiếm 85-90% doanh thu hàng năm.