Trung tâm phân tích
Quay lại

VNM [MUA +20,4%] - Lợi nhuận sẽ cải thiện trong năm 2022; định giá hấp dẫn - Cập nhật

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dành cho CTCP Sữa Việt Nam (VNM) do chúng tôi cho rằng định giá của VNM hiện tại là hấp dẫn với P/E 2022/2023 là 18,2 lần/17,3 lần (dựa trên dự báo của chúng tôi) so với mức trung bình 5 năm là 21,3 lần và trung bình 5 năm 27,5 lần của các công ty cùng ngành trong khu vực. Ngoài ra, các chỉ số chính của VNM (như thị phần, biên lợi nhuận và ROIC) vẫn được duy trì tốt hơn so với các công ty cùng ngành.

Powered by Froala Editor