Trung tâm phân tích
Quay lại

VNM [KHẢ QUAN +19,4%] - Triển vọng tăng trưởng duy trì ở mức trung bình - Cập nhật

- Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu (TP) và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Sữa Việt Nam (VNM). Chúng tôi giữ nguyên quan điểm cho rằng trong khi dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS giai đoạn 2021-2026 là 4,2% (so với CAGR EPS giai đoạn 2015-2020 là 7,2%) sẽ hạn chế khả năng đánh giá lại của cổ phiếu, VNM vẫn có định giá hấp dẫn với P/E 2022 dự phóng là 17 lần so với P/E trượt trung bình 5 năm của các công ty cùng ngành là 25 lần, cùng với dòng tiền từ HĐKD mạnh mẽ và lợi suất cổ tức ổn định của công ty.

- Trong Báo cáo Cập nhật này, chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2024 thêm 1% chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh tăng biên lợi nhuận gộp của VNM thêm 60/230/250 điểm cơ bản lần lượt cho các năm 2022/2023/2024 để phản ánh mức giảm giá sữa do nhu cầu chững lại trong khi nguồn cung duy trì hạn chế, bị ảnh hưởng một phần bởi dự báo chi phí bán hàng giai đoạn 2022-204 tăng thêm 7%. Ngoài ra, chúng tôi đã điều chỉnh tăng lãi suất phi rủi ro và tương ứng tăng giả định chi phí vốn chủ sở hữu thêm 50 điểm cơ bản.

- Rủi ro (Yếu tố hỗ trợ): Giá bán tăng thấp/(cao) hơn dự kiến bù đắp cho chi phí đầu vào; chi phí đầu vào cao/(thấp) hơn dự kiến; mức tiêu thụ sữa phục hồi yếu/(mạnh) hơn dự kiến; ra mắt sản phẩm mới kém tích cực/(tốt) hơn dự kiến.

Powered by Froala Editor