Trung tâm phân tích
Quay lại

VIC - Doanh số bán bất động sản tốt và lợi nhuận từ việc thoái vốn khỏi TCX thúc đẩy lợi nhuận năm 2020 - Báo cáo KQKD

Tập đoàn Vingroup (VIC) công bố doanh thu năm 2020 đạt 110 nghìn tỷ đồng (-15% YoY) nhờ mảng kinh doanh bán bất động sản nhà ở mạnh mẽ. Nếu loại trừ mảng bán lẻ tiêu dùng vào năm 2019 và bao gồm cả doanh thu năm 2020 từ ba giao dịch bán buôn được ghi nhận là doanh thu tài chính, doanh thu cốt lõi năm 2020 của VIC sẽ tăng 34% YoY đạt 137 nghìn tỷ đồng. LNST sau lợi ích CĐTS giảm 32% YoY còn 5,1 nghìn tỷ đồng vào năm 2020, tương đương 76% dự báo của chúng tôi.