Trung tâm phân tích
Quay lại

VHC - KQKD 2022 tích cực dù nhu cầu yếu trong quý 4 - Báo cáo KQKD

  • CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn (VHC) công bố KQKD quý 4/2022 thấp với doanh thu đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (-8% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 190 tỷ đồng (-58% YoY). Mặt khác, KQKD năm 2022 của VHC cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu đạt 12,2 nghìn tỷ đồng (+46% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2 nghìn tỷ đồng (+80% YoY). Doanh thu và LNST của VHC năm 2022 lần lượt hoàn thành 91% và 90% so với dự báo cả năm của chúng tôi, thấp hơn so với kỳ vọng của chúng tôi do nhu cầu trong quý 4/2022 giảm mạnh hơn dự kiến. 
  • Trong năm 2022, doanh thu theo cơ sở tương đương của VHC (cụ thể là hoạt động kinh doanh cá tra cốt lõi không bao gồm Sa Giang - công ty con sản xuất bánh phồng tôm mà VHC đã hợp nhất kể từ tháng 1/2021) tăng 50% YoY và đến từ doanh số bán phi lê cá tra đông lạnh và các sản phẩm liên quan tăng 49% YoY (như cá tẩm bột, mỡ cá, bột cá và thức ăn chăn nuôi), ngoài doanh số mảng C&G tăng trưởng 38% YoY nhờ nhu cầu toàn cầu cao từ các lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe và thực phẩm. 

Powered by Froala Editor