Trung tâm phân tích
Quay lại

VHC [KHẢ QUAN +19,3%] - Lợi nhuận giảm trong năm 2023 do xuất khẩu cá tra thấp - Cập nhật

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN vì cho rằng mảng kinh doanh collagen và gelatin (C&G) của VHC có triển vọng tăng trưởng khả quan. Trong khi đó, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng sản lượng bán đi ngang ở mức 1% YoY vào năm 2023 do nhu cầu phi lê cá tra toàn cầu giảm kể từ quý 4/2022. 

- Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 7%, chủ yếu do chúng tôi tăng dự báo lợi nhuận đối với phân khúc phi lê đông lạnh và C&G thêm 11% trong giai đoạn 2024-2025 do chúng tôi kỳ vọng nhu cầu phi lê phục hồi mạnh hơn và đóng góp lợi nhuận tăng nhanh từ mảng kinh doanh C&G. 

- Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS đạt 19% trong giai đoạn 2023-2025. Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E năm 2023 của VHC là 9,4 lần so với P/E trượt trung bình 5 năm là 7,7 lần. Chúng tôi cho rằng điều này là hợp lý khi chúng tôi duy trì quan điểm rằng mảng C&G đang tăng trưởng nên giao dịch ở mức cao hơn so với mảng phi lê cá truyền thống của VHC.

Powered by Froala Editor