Trung tâm phân tích
Quay lại

VCF - KHÔNG KN - Cơ hội từ thị trường cà phê - Báo cáo giới thiệu

Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa sẽ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/01/2011. Sau đây là bài báo cáo giới thiệu cổ phiếu Vinacafe Biên Hòa (VCF).