Trung tâm phân tích
Quay lại

Tổng hợp lợi nhuận ngành Ngân hàng quý 3/2020 - Chất lượng tín dụng giảm nhẹ, nhưng các chỉ báo hàng đầu cho thấy sự tiếp diễn của chu kỳ

LNST tăng 11,1% YoY trong 9 tháng năm 2020; các ngân hàng tư nhân (JSCB) có lợi nhuận và diễn biến giá cổ phiếu vượt trội hơn các ngân hàng nhà nước (SOCB). Giá cổ phiếu của các ngân hàng Việt Nam đã niêm yết nói chung cao hơn 16 điểm phần trăm so với chỉ số VN-Index tính từ đầu năm đến nay (YTD) do năm 2020 là năm đầu tiên kể từ năm 2017 đến nay mà các JSCB vượt trội hơn các SOCB (như đã dự báo trong báo cáo chiến lược giữa năm 2020). Chúng tôi tin rằng diễn biến tốt hơn này được thúc đẩy