Trung tâm phân tích
Quay lại

TDM [KHẢ QUAN +15,4%] - Kỳ vọng sản lượng nước thương phẩm phục hồi trong năm 2022 - Cập nhật

Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 20% lên 39.100 đồng/CP và giữ khuyến nghị KHẢ QUAN cho CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM). Chúng tôi duy trì quan điểm khả quan cho TDM nhờ vị thế độc quyền tại tỉnh Bình Dương (1 trong 3 tỉnh thành thu hút vốn FDI hàng đầu tại Việt Nam) và khoảng 37% cổ phần của TDM tại BWE (công ty cấp nước hàng đầu tại tỉnh Bình Dương). 


Powered by Froala Editor