Trung tâm phân tích
Quay lại

SZC - Lợi nhuận vượt kỳ vọng nhờ doanh số bán đất KCN tăng trưởng mạnh - Báo cáo KQKD

CTCP Sonzdezi Châu Đức (SZC) công bố KQKD quý 3/2021, trong đó doanh thu tăng 84% YoY đạt 163 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 79% YoY đạt 67 tỷ đồng. KQKD tích cực này chủ yếu nhờ doanh số bán đất KCN của SZC tăng mạnh so với cùng kỳ trong quý 3/2021. 


Powered by Froala Editor