Trung tâm phân tích
Quay lại

STK [PHTT +8,0%] - Triển vọng nhu cầu ngắn hạn thấp hơn; chúng tôi hoãn dự phóng mở rộng công suất - Cập nhật

- Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị từ MUA sang PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do chúng tôi điều chỉnh giảm 15% giá mục tiêu do dự báo sản lượng bán thấp hơn và tăng lãi suất phi rủi ro của chúng tôi. Giá cổ phiếu của CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) đã tăng 15% trong 3 tháng gần đây. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 10% tổng LNST dự báo giai đoạn 2022-2024 do chúng tôi giảm 8% giả định tổng sản lượng bán khi (1) nhu cầu tiêu dùng tại các quốc gia phát triển thấp hơn, và (2) chúng tôi giả định giai đoạn đầu dự án Unitex sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2023 so với dự báo giữa năm 2023 do quá trình phê duyệt cho nhà máy của STK chậm hơn dự kiến. Các yếu tố này được bù đắp một phần bởi chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) dự phóng thấp hơn, tốt hơn so với kỳ vọng của chúng tôi. 

- Chúng tôi giữ nguyên quan điểm rằng trong trung hạn, STK sẽ tiếp tục là công ty hưởng lợi lớn từ vai trò ngày tăng của Việt Nam như một trung tâm may mặc trong bối cảnh nhu cầu dịch chuyển sang sợi polyester tái chế. 


Powered by Froala Editor