Trung tâm phân tích
Quay lại

SJS - THÊM VÀO - Điểm sáng trong ngành bất động sản - Cập nhật

Điểm sáng trong ngành bất động sản : Cho đến nay SJS có lẽ là một trong những cổ phiếu quen thuộc nhất đối với cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân vì tính thanh khoản cao và cũng như giá trị tài sản lớn.