Trung tâm phân tích
Quay lại

SCS [MUA +24,3%] - Giá dịch vụ trung bình hưởng lợi từ chi phí vận chuyển hàng hải cao - Cập nhật

  • Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) và tăng giá mục tiêu thêm 3,2% lên 169.000 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng là 24,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 6,3%. 

Powered by Froala Editor