Trung tâm phân tích
Quay lại

SAB [MUA +37,2%] - Các yếu tố cơ bản cải thiện cho thấy lợi nhuận sẽ phục hồi mạnh - Cập nhật

  • Chúng tôi nâng khuyến nghị cho Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) từ KHẢ QUAN lên MUA vì thị phần và biên lợi nhuận của SAB vượt kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng SAB sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận hai con số trong giai đoạn 2022-2024 do sự phục hồi của ngành cũng như các sáng kiến tăng trưởng cơ cấu và cải thiện biên lợi nhuận của SAB. 

Powered by Froala Editor