Trung tâm phân tích
Quay lại

Quan điểm Vĩ mô - Thị trường lao động yếu có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi trong quý 4

Số người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tăng mạnh. Theo Tổng Cục Thông kê (TCTK), số người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đã tăng lên 28,2 triệu người vào quý 3/2021 (+15,4 triệu so với quý trước – QoQ). Trong đó, có 4,7 triệu người bị mất việc làm (chiếm 16,5%), 14,7 triệu người phải tạm ngừng sản xuất/kinh doanh (chiếm 51,1%), 12,0 triệu người bị giảm giờ làm (chiếm 42,7%) và 18,9 triệu người bị giảm thu nhập (chiếm 67,2%). 

Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua. Tổng lực lượng lao động giảm 2,0 triệu người QoQ xuống còn 49,1 triệu người trong quý 3, kéo tỷ lệ tham gia lực lượng lao động xuống 65,6% - mức thấp kỷ lục trong 10 năm qua. Trong khi đó, số người thất nghiệp tăng lên 1,82 triệu người (+590,000 người QoQ), nâng tỷ lệ thất nghiệp trong quý 3 lên 3,71% - mức cao nhất trong hơn 10 năm từ mức 2,6% trong quý 2. Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi lao động tại TP. HCM tăng mạnh lên 9,93% trong quý 3 so với chỉ 2,49% ở Hà Nội.

Powered by Froala Editor