Trung tâm phân tích
Quay lại

PVT [MUA +22,4%] - Công ty hưởng lợi muộn từ việc tăng giá cước toàn cầu trong năm 2022 - Cập nhật

  • Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) thêm 3,5% lên 23.900 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA. Mức điều chỉnh tăng giá mục tiêu của chúng tôi chủ yếu là do điều chỉnh tổng LNST sau lợi ích CĐTS  giai đoạn 2023-2027 lên 5,5% đến từ dự báo giá cước tàu chở dầu cao hơn của chúng tôi. 
  • Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2023 sẽ tăng trưởng 23,8% YoY, với đóng góp chủ yếu từ mảng vận tải sản phẩm dầu thô /hóa chất do chúng tôi tin rằng việc PVT gia hạn hợp đồng với mức giá cước cao hơn trong quý 4/2022 sẽ hỗ trợ giá cước trong năm 2023. Chúng tôi cũng kỳ vọng giá cước tàu của PVT sẽ bù đắp cho sản lượng vận chuyển thấp hơn cho BSR (do 50 ngày bảo dưỡng). Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2023 sẽ giảm 4,3% YoY do PVT sẽ không có khoản lãi thanh lý tàu chở dầu lớn như năm 2022. 

Powered by Froala Editor