Trung tâm phân tích
Quay lại

PVS - KQKD quý 1/2021 phục hồi phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi - Báo cáo KQKD

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) đã công bố KQKD quý 1/2022 với doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi tăng lần lượt 44,2% YoY và 16,1% YoY nhờ được thúc đẩy bởi 1) khối lượng công việc lớn hơn cho mảng M&C và 2) lợi nhuận ổn định từ mảng FSO/FPSO. LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo tăng 49,5% YoY nhờ khoản lợi nhuận bất thường trị giá 50 tỷ đồng từ thanh lý tài sản.


Powered by Froala Editor