Trung tâm phân tích
Quay lại

PVD [KHẢ QUAN +15,4%] - Giá thuê ngày cao hơn hỗ trợ đà phục hồi lợi nhuận - Cập nhật

- Chúng tôi nâng khuyến nghị đối với Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN mặc dù đã điều chỉnh giảm giá mục tiêu khoảng 27% xuống còn 15.400 đồng/CP do giá cổ phiếu của công ty đã giảm khoảng 35% trong 3 tháng qua. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do 1) tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo dự phóng giai đoạn 2022-2026 thấp hơn khoảng 12%, 2) phần bù rủi ro vốn chủ sở hữu cao hơn 100 điểm cơ bản và 3) chi phí nợ cao hơn 280 điểm cơ bản. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm khoảng 38% dự phóng tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2022-2024 nhưng tăng dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo 2025-2026 của chúng tôi thêm khoảng 3%. LNST sau lợi ích CĐTS  báo cáo các năm 2022/2023/2024 thấp hơn của chúng tôi là do chi phí hoạt động và chi phí lãi vay dự phóng cao ảnh hưởng đến giả định giá thuê ngày cao hơn của chúng tôi. Trong khi đó, dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo 2025-2026 cao hơn nhẹ của chúng tôi là do giá thuê ngày cao hơn và chi phí hoạt động giảm về mức bình thường bù đắp cho mức tăng của chi phí lãi vay. 

- Chúng tôi kỳ vọng sự phục hồi mạnh mẽ vào năm 2023 với LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi tăng 20,8 lần YoY từ mức nền thấp trong năm 2022 do 1) mức tăng 24,3% YoY của giá thuê ngày trung bình của giàn khoan tự nâng (JU) và 2) các giàn khoan hoạt động với hiệu suất 95,1% (so với 87% vào năm 2022).

Powered by Froala Editor