Trung tâm phân tích
Quay lại

PPC - PPC đặt mục tiêu máy phát điện S6 sẽ đi vào vận hành trong tháng 9 - Báo cáo ĐHCĐ

- CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đã tổ chức ĐHCĐ tại tỉnh Hải Dương vào ngày 23/06/2022. Ban lãnh đạo đã giải đáp các câu hỏi của nhà đầu tư liên quan đến vấn đề kỹ thuật của máy phát điện S6, kế hoạch cổ tức và tình trạng thiếu than. 

- PPC đưa ra kế hoạch thận trọng cho năm 2022. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu sản lượng bán điện thương phẩm dự phóng năm 2022 là 3,6 tỷ kWh (+36,0% YoY), nhờ vào mức tiêu thụ điện phục hồi của Việt Nam và sản lượng điện hợp đồng cao hơn. Kế hoạch doanh thu và LNTT của PPC lần lượt là 5.428 tỷ đồng và 278 tỷ đồng, lần lượt tương ứng 93,2% và 83,3% dự báo của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng ngoài năm 2021, ban lãnh đạo của PPC đã luôn thận trọng khi đưa ra kế hoạch khi LNTT của công ty trong năm 2019 và 2020 lần lượt vượt kế hoạch đề ra là 68,2% và 58,2%. Chúng tôi cho rằng không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo của chúng tôi về LNTT và LNST trong năm 2022, dù cần thêm đánh giá chi tiết. 

- Cổ đông đề xuất mức cổ tức tiền mặt là 450 đồng/cổ phiếu và 600 đồng/cổ phiếu lần lượt cho các năm 2021 và 2022 (tương ứng với lợi suất cổ tức lần lượt là 2,5% và 3,4%), thấp hơn dự báo tương ứng của chúng tôi là 800 đồng/cổ phiếu và 1.500 đồng/cổ phiếu. 

Powered by Froala Editor