Trung tâm phân tích
Quay lại

POW [MUA +40,5%] - Tổ máy số 1 của nhà máy điện Vũng Áng sẽ hoạt động trở lại vào năm 2023 - Cập nhật

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 13% giá mục tiêu cho Tổng CT Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) xuống 14.400 đồng/cổ phiếu nhưng nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA. Chúng tôi xem POW là một cơ hội đầu tư vững chắc đối với khả năng tiêu thụ điện năng ổn định của Việt Nam và việc chuyển đổi cơ cấu sang LNG với các nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 & 4 trong tương lai. 

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do điều chỉnh tăng dự phóng phần bù rủi ro và chi phí nợ trong định giá của chúng tôi, lần lượt 100 điểm cơ bản và 300 điểm cơ bản, cũng như điều chỉnh giảm 4% dự báo tổng LNST giai đoạn 2022-2031 của chúng tôi. Những yếu tố này lớn hơn tác động tích cực việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2023. 

- Dự báo tổng LNST giai đoạn 2022-2031 của chúng tôi giảm là do dự báo sản lượng chung của chúng tôi thấp hơn. Chúng tôi giảm dự báo sản lượng lợi nhuận nhiều nhất đối với nhà máy Cà Mau (do cạnh tranh mạnh mẽ từ điện gió) và Nhơn Trạch 1 (do POW có khả năng đảm bảo lượng khí nguyên liệu từ GAS thấp hơn dự kiến).

Powered by Froala Editor