Trung tâm phân tích
Quay lại

PNJ [MUA +24,9%] - Triển vọng phục hồi mạnh hỗ trợ bởi lợi thế cạnh tranh - Cập nhật

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA đối với CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và nâng giá mục tiêu thêm 3,6% chủ yếu do chúng tôi tăng dự báo tổng LNST giai đoạn 2022-2024 thêm 17% khi doanh thu của PNJ đang cao hơn đáng kể so với kỳ vọng trước đây của chúng tôi. Yếu tố này bị ảnh hưởng một phần bởi giả định WACC cao hơn của chúng tôi do chúng tôi giả định lãi suất phi rủi ro tăng 50 điểm cơ bản.

Chúng tôi tăng dự báo tổng doanh thu bán lẻ giai đoạn 2022-2024 thêm 33%, chủ yếu nhờ chúng tôi tăng dự báo doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu (SSSG) của PNJ trong năm 2022 do chúng tôi tự tin hơn về việc nhu cầu gia tăng giữa các khách hàng mục tiêu chính của PNJ - tầng lớp có thu nhập trung bình cao, trong khi chúng tôi kỳ vọng SSSG của PNJ trong giai đoạn 2023-2024 sẽ quay về mức bình thường đạt 5%-9%.

Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu bán lẻ đạt 32% trong giai đoạn 2021-2024 so với mức tăng trưởng khoảng 11% YoY vào năm 2021, điều này được thúc đẩy bởi dự báo SSSG 2 chữ số cho năm 2022 và 5%-9% cho giai đoạn 2023-2024 của chúng tôi - cùng với trung bình 35 cửa hàng vàng mở mới mỗi năm. Những cải thiện trong cơ cấu sản phẩm và đòn bẩy hoạt động tiếp tục thúc đẩy dự báo CAGR EPS đạt 34% trong giai đoạn 2021-2024 của chúng tôi.

Powered by Froala Editor