Trung tâm phân tích
Quay lại

PLX [MUA +22,0%] - Nhu cầu phục hồi thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận dự báo năm 2022 mạnh mẽ - Cập nhật

  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA và giữ quan điểm tích cực về sự phục hồi mạnh mẽ của lợi nhuận năm 2022 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) và tăng trưởng tiêu thụ xăng dầu dài hạn của Việt Nam (dự kiến là 5,5%/năm – khoảng gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng toàn cầu - theo BMI Research). 

Powered by Froala Editor