Trung tâm phân tích
Quay lại

PHR - Doanh số bán đất KCN hỗ trợ lợi nhuận quý 3 - Báo cáo KQKD

CTCP Cao Su Phước Hòa (PHR) công bố KQKD quý 3/2021 với doanh thu tăng 34% YoY đạt 522 tỷ đồng; tuy nhiên, LNST sau lợi ích CĐTS giảm 12% YoY còn 145 tỷ đồng.  


Powered by Froala Editor