Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Xu hướng tăng ngắn hạn sẽ tiếp tục mở rộng

Hai chỉ số có diễn biến trái chiều và có xu hướng tích cực về phiên chiều, nhìn chung là hai chỉ số đều xuất hiện mẫu hình nến Bullish Hammer và giao dịch ngoài đường Downtrend trung hạn cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn vẫn được duy trì và có chiều hướng mở rộng. Dòng cổ phiếu Smallcaps chịu áp lực chốt lời mạnh và dòng tiền có khuynh hướng dịch chuyển qua nhóm cổ phiếu Bluechips.