Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - VNI vượt nhẹ mốc 1500 điểm

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VNSmallcap vẫn duy trì ở mức Trung tính trong khi tín hiệu của VNMidcap, HNX-Index ở mức Tích cực với kháng cự là mức đỉnh gần nhất tại 2100 điểm và 475 điểm. Trong khi đó, VN-Index, VN30 cùng thiết lập mức cao lịch sử mới. 

Powered by Froala Editor