Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - VNI, VN30 lập đỉnh lịch sử mới

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VNMidcap, HNX-Index cải thiện lên Tích cực, tuy nhiên hai chỉ số này đều chưa vượt đỉnh cũ như là VN-Index hay VN30.

Powered by Froala Editor