Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - VNI: tăng bậc hôm nay. Chỉ cách ngưỡng MUA 2%.

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI đóng cửa tăng 0,56% lên 367,72. Chúng tôi nâng bậc dự báo cho chỉ số lên ÍT BIẾN ĐỘNG. Ngưỡng MUA là 375,18, chỉ cách 2% so với mức hiện tại. Mô hình Búa tăng giá vẫn tạo lực hỗ trợ quan trọng tại vùng 360 -365. HNX tăng 0,78% lên 59,79. Dự báo xu hướng ngắn hạn vẫn là ÍT BIẾN ĐỘNG và ngưỡng MUA 61,12 cũng chỉ cách 2% so với mức đóng cửa hôm nay. Tâm lý thị trường theo danh sách 25 cổ phiếu quan sát của chúng tôi đã cải thiện nhẹ. 6 cổ phiếu được dự báo