Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - VNI & HNX: đang củng cố nhưng xu hướng ngắn hạn chưa thay đổi

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI đóng cửa giảm 0,25% về mức 390,20. Dự báo xu hướng ngắn hạn vẫn TĂNG. Chỉ số hiện đang có ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn khá ổn định tại vùng 375. Các ngưỡng kháng cự mạnh tiếp theo là 400, 407 và 428. HNX giảm 1,09%, đóng cửa ở mức 62,78. Dự báo xu hướng ngắn hạn vẫn TĂNG. Các ngưỡng kháng cự mạnh tiếp theo là 64,19, 65,38 và 67,72. Ngưỡng hỗ trợ mạnh là 61,73. Tâm lý thị trường cải thiện thêm với IJC và KBC được xếp vào bậc dự báo TĂNG. Như vậy, trong danh sá