Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - VNI giảm dưới mốc thấp nhất ngày 15/11.Vẫn dự báo GIẢM

Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI không bảo toàn được số điểm tăng trong hôm qua và đóng cửa dưới mốc thấp nhất ngày 15/11, chốt tại 385,86. Mức 379 và 371 vẫn là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý. Ngưỡng kích hoạt MUA được điều chỉnh xuống 401,77. HNX đóng cửa dưới 1,1% so với ngưỡng MUA trong hôm qua nhưng đã để mất hoàn toàn số điểm đạt được khi đóng cửa ở mức 62,88 trong hôm nay. Ngưỡng MUA vẫn là