Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - VN30 chuyển tín hiệu xuống Tiêu cực

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số VN30 tạm chuyển xuống mức Tiêu cực với kháng cự MA20 tại vùng 1515 điểm có thể được kiểm định lại. Trong khi đó, các chỉ số còn lại vẫn đang duy trì tín hiệu kỹ thuật Tích cực

Powered by Froala Editor