Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - VN-Index chạm vùng hỗ trợ tâm lý – Thị trường tiếp tục đi ngang quanh vùng hỗ trợ

Không như nhận định của chúng tôi, lực cầu mạnh chỉ tập trung tại vùng giá thấp khiến cho cả hai chỉ số tiếp tục giảm điểm, trong đó chỉ số VN-Index đóng cửa dưới mức 395 và chỉ số HNX-Index giảm 0.98% với khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp. Theo biểu đồ kỹ thuật, chỉ số VN-Index tiến về gấn mức hỗ trợ tâm lý 393 (đây là ngưỡng hỗ trợ 61.8% của Fibonacci) và chỉ số HNX-Index vẫn giao dịch trên mức 60.