Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Trạng thái tâm lý nhà đầu tư có thể yếu dần

Thị trường giảm nhẹ và có biến động mạnh trong phiên, lực cầu vẫn tỏ ra tích cực, chỉ số VN-Index xuất hiện dạng nến Spinning Tops và giao dịch gần vùng kháng cự 513 điểm và biên trên của kênh tăng giá trung hạn, còn chỉ số HNX-Index xuất hiện mẫu hình nến Bearish Harami và giao dịch gần vùng đỉnh trong tháng 06/2013 và tháng 02/2013. Khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó.