Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Thử thách mức hỗ trợ trung hạn

Hai chỉ số giảm mạnh về các mức hỗ trợ trung hạn là 466 – 470 của chỉ số VN-Index và 59.5 của chỉ số HNX-Index với khối lượng tăng nhẹ cho thấy tâm lý người nắm giữ cổ phiếu đã có động thái bi quan hơn so với các phiên trước. Điểm rủi ro là hai chỉ số giao dịch dưới đường SMA200 cho thấy xu hướng trung hạn có dấu hiệu rủi ro cao mặc dù hai chỉ số đang giao dịch tại các mức hỗ trợ mạnh.