Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Thị trường vẫn có thể hồi nhẹ với thanh khoản thấp

Hai chỉ số xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật với khối lượng giao dịch giảm so với phiên trước cho thấy đây chỉ là nhịp hồi củng cố cho xu hướng giảm chính sắp tới. Mặc dù mức phục hồi chưa mạnh nhưng cũng đã kiềm chế lực bán trong những ngày qua. Độ rộng thị trường cũng đã được cải thiện, số lượng mã cổ phiếu Penny cũng đã có mức phục hồi nhẹ sau trạng thái quá bán trong phiên hôm qua như cảnh báo của chúng tôi.