Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Thị trường tìm điểm cân bằng mới

Hai chỉ số giảm nhẹ với khối lượng tiếp tục duy trì ở mức thấp, nhưng chúng tôi nhận thấy áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên hôm nay với lượng dư bán chiếm tỷ lệ cao. Chỉ số VN-Index xuất hiện dạng mẫu hình nến Shooting Star và giao dịch trong vùng khấng cự 495 – 500, còn chỉ số HNX-Index xuất hiện nến Black Candlestick tại đường Downtrend ngắn hạn với khối lượng tăng nhẹ so với các phiên giao dịch trước đó và giao dịch dưới đường SMA20.