Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Thị trường có thể xuất hiện một phiên biến động mạnh trong tuần tới

Hai chỉ số tiếp tục xu hướng đi ngang với khối lượng giảm nhẹ. Lực bán tăng dần ở các vùng giá thấp, nhưng lực cầu đỡ giá tăng mạnh dần khi hai chỉ số bị bán mạnh. Mặc dù lực cầu đỡ giá tỏ ra tích cực ở các vùng hỗ trợ của đường trung bình MA20 và MA50 nhưng lực bán vẫn tỏ ra mạnh tại các mức kháng cự dày đặc.