Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Thị trường có thể tiếp tục đi ngang

Thị trường tiếp tục phục hồi nhẹ trên hai sàn với khối lượng giao dịch giảm mạnh so với các phiên trong tuần trước. Cả hai chỉ số vẫn giao dịch trên mức hỗ trợ của đường trung bình SMA20, đặc biệt là các vùng hỗ trợ 469 – 474 của chỉ số VN-Index và 64 của chỉ số HNX-Index vẫn được bảo toàn.