Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Thị trường có thể kết thúc nhịp điều chỉnh

Thị trường phục hồi tích cực về cuối phiên sau khi giảm về gần các mức hỗ trợ ngắn hạn. Chỉ số VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Bullish Hammer và chỉ số HNX-Index đóng cửa gần mức cao nhất trong phiên. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp và dưới các mức trung bình. Đây là một trong những dấu hiệu mà chúng tôi cho rằng nhịp điều chỉnh có thể kết thúc.