Trung tâm phân tích
Quay lại

Phân tích kỹ thuật - Phiên 06/06/2013: Chờ cơ hội

Diễn biến thị trường hôm nay: Thị trường giảm mạnh trên hai chỉ số với khối lượng tăng nhẹ so với phiên trước. Đồ thị giá giảm về gần mức hỗ trợ của đường Uptrend ngắn hạn là mức 505 của chỉ số VN-Index và 63.0 của chỉ số HNX-Index.